طرح نوشت : گفت من زشتم! اگه شهید بشم هیچ کس برام کاری نمی کنه! 

تو یه پوستر برام بزن معروف بشم و خندید… و خندیدم … 

و امروز دارم دوباره می خندم! به خودم و دلمشغولیات چرندم…


* دریافت طرح با کیفیت بالا *
حجم: 4.24 مگابایت